Image by Debby Hudson
Образованието е плод на целото знаење!
Клучно е да е стручно!
logo-150x150.png
Children at School
178162993_304869797753129_86747391144611
178162993_304869797753129_86747391144611

press to zoom
178463831_2803466473298477_5308676650460
178463831_2803466473298477_5308676650460

press to zoom
image_2021-05-05_201927
image_2021-05-05_201927

press to zoom
178162993_304869797753129_86747391144611
178162993_304869797753129_86747391144611

press to zoom
1/4

ДОБРЕДОЈДОВТЕ!

Рокови за поднесување на документи за упис:

14 јуни од 12 часот до 19 часот

15 и 16 јуни од 7 часот до 19 часот

17 јуни од 7 часот до 15 часот

Сектор економија, право и трговија

Минимум 60 поени

Сектор здравство и социјална заштита

Минимум 70 поени

Драги ученици,
Пред вас е одлична можност за избор, избор кој се прави еднаш во животот, а резултатите од изборот ја одредуваат насоката на движење за целиот живот.

Нашето училиште
е училиште со долгогодишна традиција, низ образовниот програм ќе ве води искусен и стручен кадар кој ќе се потруди вашиот образовен процес да трае непречено, ќе ви помага да ги решавате проблемите и секој ден да ви биде по забавен и збогатен со знаење.

„Од сите инвестиции во животот најмногу се исплатува инвестицијата во знаењето“

Зошто средно стручно?

Стручното образование обезбедува индивиудален развој на личноста

Стекнување на квалитетни компетенции, квалитетни генерации кои се неопходни во економската сфера

Развој на иницијативност, креативност, брзо реагирање на промените, доживотно искуствено учење

Добивање диплома за завршено средно стручно училиште со можност за вработување

Стекнување вештини за конкретно подрачје што ги прави експерти за дадена област

Развој на претприемачки дух

Можност за сопствен бизнис

Можност за продолжување на образованието на сите високообразовни институции со полагање на државна матура

Меѓународно признати дипломи

Запознајте се подобро со секторите/струките кои може да ги изучувате во нашето училиште!

Business Brainstorm

ЕКОНОМСКИ
ТЕХНИЧАР

Кликнете на копчето подолу за да дознаете повеќе за можностите кои ви се пружаат со оваа струка.

%D1%81%D0%BB.%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1

МЕДИЦИНСКА
СЕСТРА

Кликнете на копчето подолу за да дознаете повеќе за можностите кои ви се пружаат со оваа струка.